Kadra

Lucyna Lenart
Neurologopeda, balbutolog i pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – wydział pedagogiczny. Ukończyła Podyplomowe studia logopedyczne, w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Podyplomowe studia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach – kierunek neurologopedia i balbutologia (jąkanie). Autorka prac: „Wypowiedzi narracyjne uczniów klasy III wskaźnikiem dysleksji” oraz „Zabawy i ćwiczenia wspomagające mowę dziecka przedszkolnego z dysfunkcjami rozwojowymi”. Od kilku lat, w ramach współpracy z przedszkolem przeprowadza kompleksowe diagnozy (ocenę mowy, artykulacji, budowy oraz funkcjonowania narządów mowy oraz warunków anatomiczno-czynnościowych ). Prowadzi dla dzieci zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe (profilaktyczne). Zajmuje się terapią trudności w nauce czytania i pisania wykorzystując różnorodne metody w tym metodę sylabową (symultaniczno-sekwencyjną) opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych prof. J. Cieszyńskiej.