Informacje

Informacje na rok 2019/2020:

O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje:

1. kolejność zgłoszenia,
2. wiek dziecka powyżej 3 roku życia,
3. dzieci które już uczęszczają do przedszkola AMC Gdów,
4. dzieci które są rodzeństwem, dzieci już uczęszczających do AMC Gdów.