Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zapisy do naszego przedszkola prowadzone są według poniższych zasad:

  • Rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
  • Zapisy są prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc dla danej grupy wiekowej. Jeśli dyrektor dysponuje wolnymi miejscami, to istnieje możliwość zapisania dziecka również w trakcie roku przedszkolnego.
  • Przedszkole zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat.

Aby zapisać dziecko do przedszkola , należy:

  • Przesłać do placówki lub złożyć osobiście wypełnioną kartę zgłoszeniową
  • Podpisać umowę cywilnoprawną
  • Wpłacić wpisowe

W celu poświęcenia odpowiedniego czasu rodzicom naszych przyszłych przedszkolaków prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.