Wychowanie

,,Grunt to dobre wychowanie”. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostają na dalsze lata życia. Dlatego od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do przestrzegania norm życia społecznego, odpowiedniego stosunku do ludzi i do samego siebie.

Każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać.

Naszym głównym celem jest kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Przez to podejmujemy działania takie jak:

  • uwrażliwianie na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość,

  • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,

  • kulturalne zwracanie się do innych, używanie zwrotów grzecznościowych,

  • wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,

  • wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także dostrzeganie ich u innych,

  • prawidłowe i kulturalne zachowywanie się przy stole i w miejscach publicznych.

Do miana patrioty człowiek dorasta przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Stąd też początek kształtowania się i rozwój postaw patriotycznych rozpoczyna się w środowisku przedszkolnym.