Spotkanie z ekonomistą w gr. Pszczółek

Wczoraj w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z ekonomistą p. Dominikiem Feliksem. Prelegent rozpoczął od wyjaśnienia przedszkolakom czym zajmują się nauki ekonomiczne. Następnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się o trzech składowych gospodarki, jakimi są: usługi, przemysł i rolnictwo. Nasz gość podkreślił kluczową rolę, jaką człowiek odgrywa właśnie w gospodarce. W dalszej części prelekcji została przytoczona bajka pt. „Robinson Crusoe”, dzięki czemu nasze przedszkolaki mogły usłyszeć historię rozbitka, który dzięki zaoszczędzonym kokosom mógł zainwestować czas w produkcję narzędzia do łowienia ryb. Ponadto Pan Dominik starał się wytłumaczyć słuchaczom istotność systemu cen dla gospodarki, a przy okazji wyjaśnił różnicę między banknotami i monetami. Przed eksperymentem udało się naszemu gościowi opowiedzieć o pytaniu Arystotelesa dot. wody i diamentu, a także zaprezentować animację o jakże skomplikowanym procesie produkcji zwykłego ołówka. Na sam koniec część przedszkolaków zabawiła się w produkcję rękawiczek. Cały eksperyment pozwolił uświadomić dzieciom, że ważna przy produkcji jest przemyślana współpraca, a za kluczowe należy uznać dostosowanie liczby narzędzi do liczby pracowników czy vice versa.

— admin