Ceramika

„Lepienie z gliny jest jednym ze sposobów wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. W trakcie zabawy dziecko odczuwa radość samodzielnego tworzenia, poprzez dotyk i manipulację plastyczną gliną nabiera nowych doświadczeń i przekonania, że potrafi „coś” zrobić.

Budzi korzystne emocje i wpływa pozytywnie na samopoczucie poprzez uspokojenie i wyciszenie dziecka, umożliwiając uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji. Dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i kreatywność oraz wydłuża okres koncentracji uwagi.

Zajęcia plastyczne, takie jak lepienie ceramiki i malowanie, są określane mianem arteterapia, od słów “ars” – sztuka i „therapeuáşťin” – leczenie.”

Na podstawie

“Terapeutyczna wartość warsztatów ceramiki artystycznej w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie” Monika Konarska, Anna Zabiegaj

“Arteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną” Piotr Piekarz