Gimnastyka korekcyjna

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, podczas których dzieci ćwiczą wszystkie grupy mięśniowe. Przez odpowiednio dawkowany ruch dzieci utrzymują wyprostną postawę ciała oraz wyrabiają odruch„prawidłowego trzymania się” i nawyk „zdrowego noszenia się”. Ćwiczenia zwiększają zakres ruchomości stawowej kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa.

Główne cele zajęć to:

· Uświadomienie dziecku o zapobieganiu wadom postawy.

· Rozciągnięcie mięśni przykurczonych.

· Nauka przyjmowania postawy skorygowanej.

· Wzmacnianie mięśni osłabionych.

· Wyrobienie nawyku postawy skorygowanej.

· Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu

oraz poprawnego ich trzymania w czasie stania i siedzenia.

Zadania:

· Dobór pozycji wyjściowych i ćwiczeń.

· Dobór przyborów i przyrządów.

· Kontrola poprawności wykonania ćwiczeń.

· Dostosowanie ćwiczeń i metod do wieku, możliwości i zainteresowań

ćwiczących.

· Indywidualizowanie ćwiczeń i dostosowanie ich do potrzeb

poszczególnych dzieci.

· Mobilizowanie ćwiczących do wysiłku.

· Uatrakcyjnianie zajęć przez stosowanie różnorodnych przyborów

i przyrządów.

· Wprowadzanie elementów rywalizacji oraz gier i zabaw.

· Utrzymywanie dyscypliny nieformalnej.

middot; Uświadomienie dziecku o zapobieganiu wadom postawy.