Język angielski

W każdym tygodniu uczymy się nowej, inscenizowanej piosenki lub wierszyka, odgrywamy scenki z życia codziennego. Zajęcia w całości odbywają się po angielsku, wykorzystują pamięć ruchową, sytuacyjną i muzyczną.

Kładziemy nacisk na rozwój sprawności artykulacyjnej dzieci uczestniczących w zajęciach.

Korzystam z przygotowanych przez Oxford University Press programów nauczania języka angielskiego jako obcego („Teddy’s Train”, „Stardust”, „Happy House”), kanonu angielskich piosenek dla dzieci, a także metody oswajania dziecka z językiem poprzez zabawę, w której nowy język nie jest celem, ale środkiem komunikacji.

Ucząc dziecko drugiego języka stymulujemy jego wszechstronny rozwój, rozbudzamy ciekawość świata, ćwiczymy pamięć, wyobraźnię i poprzez zabawę uzyskujemy to, co w przyszłości osiągnąć można tylko poprzez wytężoną pracę.