Taniec

Zajęcia taneczno-ruchowe z elementami zabawy to rozwijanie twórczej aktywności dziecka, fantazji, muzykalności, nauka rytmu i koordynacji. Program tych zajęć przygotowany i przeprowadzony przez specjalistów, obejmuje nie tylko poprawę sylwetki i koordynacji ale również poznawanie różnych form towarzyskich i grzecznościowych.