Plastyka

Na zajęciach plastycznych dzieci zapoznają się z technikami, materiałami i pojęciami plastycznymi. Biorą udział w przygotowanym specjalnie dla nich programie dostosowanym do ich możliwości wiekowych. Twórczość dziecięca to nie tylko manualny rozwój malutkich rączek, ale także odkrywanie świata przez pryzmat tworzenia, obrazowe wyrażanie odczuć, wyciszenie lub aktywacja będąca zaspokojeniem potrzeby działania w zależności od tematyki zajęć. To także doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, kształtowanie wielokierunkowego myślenia. Zajęcia prowadzi absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.